RESORT 2016 COLLECTIONScreen Shot 2016-02-09 at 11.17.14 AM.png

JAMBANI KAFTAN    |    MARYAM KAFTAN


DORADO KAFTAN    |    PWANI KAFTAN


BAHATI DRESS    |    CHOTE DRESS


SUNGURA SWIMSUIT    |    ZAWADI COVERUP    |    FARUTA BIKINI


PEMBE TATU BIKINI    |    PINDUA BIKINI    |    UWAZI COVERUP


JAMBANI KAFTAN    |    DORADO KAFTAN


PWANI KAFTAN    |    CHOTE DRESS


BAHATI DRESS    |    MARYAM KAFTAN


FARUTA BIKINI    |    UWAZI COVERUP     |    SUNGURA SWIMSUIT


PEMBE TATU BIKINI    |     ZAWADO COVERUP       PINDUA BIKINIMARYAM KAFTAN    |    JAMBANI KAFTAN


PWANI KAFTAN    |    BAHATI DRESS


DORADO KAFTAN    |    CHOTE DRESS


FARUTA BIKINI     |     ZAWADI COVERUP     |      PINDUA BIKINI


PEMBE TATU BIKINI     |     UWAZI COVERUP     |     SUNGURA SWIMSUIT